Hiperbarična komora

Hiperbarična komora

Hiperbarična komora uzima kiseonik iz okruženja i pretvara ga u koncentrovaniji kiseonik. Kiseonik koji udišemo na zemlji je 19-21% a u hiperbaričnoj komori udišemo 33-40% kiseonik (nigde na zemlji nije moguće u prirodnim uslovima udisati toliku koncentraciju kiseonika). Vazduh u komori konstantno protiče (ulazi novi, izlazi stari), tako da nema ustajalog vazduha. Pritisak koji je u komori je 1,3 bara, što je ekvivalentno 3 metra ispod površine vode. Na zemlji smo na pritisku od 1 bara.
Ova terapija se danas smatra jednom od najkvalitetnijih prirodnih terapija sa odmah vidljivim rezultatima i to ne samo trenutnim, već trajnim.Koristi se kao osnovni ili dodatni tretman u svim slučajevima kada je došlo do deficita u transportu kiseonika. Kiseonik u uslovima povišenog pritiska u hiperbaričnoj komori, omogućava da pluća prikupljaju i do tri puta više kiseonika, nego disanjem pri normalnom pritisku. Na taj način se stimuliše lučenje supstanci „faktor rasta“ i matične ćelije, koje doprinose lečenju i uspostavljanju normalnih biohemijskih i energetskih procesa u organizmu.

Zašto kiseonik?

- Kiseonik je dah života, univerzalno gorivo i energija života.
- Ne smemo da zaboravimo da ljudsko telo moze da preživi samo oko tri minuta bez kiseonika.
- Kiseonik povoljno utiče na imunoloski sistem organizma.
- Sadrzaj kiseonika je važan za kožu, njen izgled i ten.
- Povećanje nivoa kiseonika u ćelijama ima dugoročan pozitivan uticaj na zdravlje.

Hiperbarična komora

Njegovo veličanstvo KISEONIK